SEVDEKAR TÜRBESİ

Yerin adı: Tokat'ta Musluhittin Mahallesi'ndedir.

Yapım Tarihi: 13. yüzyıl.

Kitabe: Yapıya ait bir kitabenin mevcudiyeti bilinmemektedir.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.


Onarım Durumu: Yakın zamanlara kadar üst örtüsü çökmüş, ana beden duvarlarının kaplama taşları dökülmüş vaziyette bulunan yapı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir.

Plan: Eyvan türbe özelliği gösteren yapı kare plan şemasına sahiptir. Üst örtünün içten kubbe olup, dıştan piramidal külahla kaplanmış olduğu düşünülmektedir.Yapının iç mekanında herhangi bir özelliği bulunmayan sadece bir mezar vardır. İç mekan cephelerinde köşe geçişleri arasında kalan yüzeylerde sağır kemerle cephelere hareketlilik kazandırılmıştır.

Üçboyutlu Özellik: Yapının doğu cephesi büyük bir kemerli açıklık halinde düzenlenmiştir. Zaten bu nedenle yapı bir eyvan türbe olarak değerlendirilmektedir. Diğer cephelerde ise mimari veya süsleme adına herhangi bir özellik bulunmamaktadır.

Malzeme: Yapının ana beden duvarları moloz taş ile örülürken üst örtü ve köşe geçişlerinde tuğla kullanılmıştır.

Süsleme: İç mekânda ana beden duvarlarının üst kısımlarında yaklaşık 0.30 m. kalınlığında geometrik kompozisyonlu çini bordür yer alır. Bu çini süslemede dönem üslûbuna uygun olarak firuze ve patlıcan moru renkler kullanılmıştır. Aynı teknik ve üslûpta bir diğer süsleme girişin tam karşısındaki kemerli sağır niş yüzeyinde pano halinde yer alır. Ancak çok harap vaziyette olduğu için kompozisyonu tespit etmek mümkün değildir.

Tarihlendirme: Yapının inşa tarihini veren bir kitabe veya belge mevcut değildir. Ancak yapının mimari özellikleri ve iç mekândaki çini süslemeleri 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemine tarihlenebileceğini göstermektedir

Değerlendirme: Yapı Anadolu’da başka örneklerini de gördüğümüz, özel bir grup oluşturan eyvan türbelerden biridir.

Kaynakça: Sözen, Metin : “Eyvan tipi türbeler”, Anadolu Sanat Araştırmaları I. İstanbul 1968.
Önkal, Hakkı : Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996.