SIRAÇAKIL HAN

Yerin adı: Niğde ili Altunhisar ilçesine yaklaşık 15 km uzaklıkta Bayat Köyüne yakın bahçeler arasında bulunmaktadır.

Yapım Tarihi: 13.yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Kapalı bölümüm batısının bir bölümü avlu kısmının ise neredeyse tamamı yıkılmıştır.

Plan: Kapalı bölüm ve avlu olmak üzere iki birimden oluşan klasik Selçuklu han yapılarındandır. Kapalı bölüm dikdörtgen avlulu bölüm ise kare planlıdır. Doğu-batı doğrultusunda enlemesine konumlanan kapalı bölüm her iki tarafta beşer adat sahınlı kapalı bölüme sahiptir. Üst örtü sistemler sivri tonozlu olup bu sahınların ortasında ise dikey bir doğrultuda konumlanan yine sivri tonoz örtülü bir orta sahın vardır. Kapalı bölümün batısında ise avlulu bölüm yer alıyordu.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme: Büyük oranda yok olmuş yapı ile ilgili olarak han kısmen de olsa ayaktayken yapılan değerlendirmeler dışında bir bilgiye sahip değiliz. Bu bilgiler ışığında klasik Anadolu Selçuklu han örneklerinden bir olduğunu söyleyebiliyoruz.

Kaynakça: GÖRÜR,Muhammet, “Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları Kataloğu”,Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ankara,2007, s.473-529.