SULTAN MESUD KÖPRÜSÜ

Yerin adı: Ziyare köprüsü olarak da adlandırılan köprü Amasya ilinde bulunan ve Tersakan nehri olarak adlandırılan suyun üzerinde bulunmaktaydı.

Yapım Tarihi: Sultan Mesud’un iktidarı döneminde inşa ettirildiği bilinmektedir.

Kitabe:

Vakfiye:

Kurucu:

Sanatçı:

Onarım Durumu: Köprü günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: HÜSAMEDDİN,Abdizade Hüseyin,Amasya Tarihi,Amasya Belediyesi Kültür Yayınları,Ankara,1986.