TAHTOBA HANI

Yerin adı: Tokat il sınırları içerisinde kalan han Pazar-Artova yolu üzerindedir.

Yapım Tarihi: 13. yüzyıl.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Yapı günümüzde oldukça harap durumdadır ve herhangi bir amaçla kullanılamamaktadır.

Plan: Han, doğu-batı istikametinde uzanan açık ve kapalı bölümlerden oluşmuş bir plân şemasına sahiptir. Giriş yönünde çok az kısmı günümüze gelebilen hanın sultan han plân yorumundaki kuruluşu Pazar Mahperi Hatun Kervansarayı’nı hatırlatmakta ve K.Erdmann’ın vermiş olduğu plân şemasına göre ; giriş eyvanının iki yanında tonozlu küçük odalar yer almaktadır. Açık avlunun kuzey ve güneyinde uzanan revaklar tonoz örtülü dörder bölümden oluşmuştur. 24.00x24.00 m.lik kapalı bölüm ise Mahperi Hatun Kervansarayı’nda olduğu gibi yine üç sahınlıdır ve yapının ana beden duvarları dıştan payandalarla desteklenmiştir.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme: Ana beden duvarları moloz taş ile örülen kervansarayın harab durumu nedeniyle cephe özellikleri hakkında bir fikir edinilememiştir.

Süsleme:

Tarihlendirme: Yapı Kurd Erdmann tarafından 13. yüzyıla tarihlendirilmiş ve Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği öne sürülmüştür.


Değerlendirme:

Kaynakça:Erdmann, Kurd : Das Anatolische Karavansaray des 13.Jahrhunderts. Berlin 1961.