TARHAN BEY TÜRBESİ

Yerin adı: Yapının konumu belirlenememektedir.

Yapım Tarihi: Bilinmiyor.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Anadolu Selçuklu umerasından Tarhan Bey’in yapının banisi olduğu belirtilir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: Yapının Anadolu Selçuklu döneminde inşa edildiği düşünülmektedir.

Değerlendirme:

Kaynakça: ÜÇER, S. Sırrı-KOMAN, M. Mes’ud, Konya İli ve Köy Yer Adları Üzerine Bir Deneme, Konya, 1955.
YASA, Azize; Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya, C. II, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1996.