TERZİLER ÇARISI

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilen yapının yeri ve konumu bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: 1218 tarihli İzzeddin Keykavus Darüşşifası Vakfiyesinde adı geçen yapı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1218 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: "Ali Haydar BAYAT, ""Anadolu Selçuklu Hastane Vakfiyelerinin Tek Örneği Olarak Sivas Darüşşifası Vakfiyesi"", Türk Kültürü Dergisi, S. 333, 1991, s. 5-19.
Mustafa DEMİR, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1996.
"