ULU CAMİİ MEDRESESİ

Yerin adı: Eski Malatya’da Ulu Camii’nin güneyindedir.

Yapım Tarihi: 13. yüzyıl.

Kitabe: Mevcut değil.

Vakfiye: Mevcut değil.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Moloz yığını halindeki medresenin yalnız esas eyvanıyla kapısının batısında bir odası kalmıştır.

Plan: Medresenin yapılan ölçülere göre 23,40 m boyunda, 24,20 m genişliğinde kareye yakın bir yapı olduğu tespit edilmiştir.Portalin yanında kubbeli bir oda mevcuttur, içinde 4 adet lahit vardır. Buranın türbe olarak mı yapıldığı bilinmiyor. Kapının tam karşısında ana eyvan bulunur.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme: Kesme taş

Süsleme: Bulunan taşlardan medresenin son derece süslü bir portali olduğu anlaşılıyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme: Yapının kare kitlesi ve esas eyvanla kubbeli salonun yerleştirme düzeninin , orta avluya işaret etmesi , Malatya Ulu Cami Medresesi’nin bir kapalı Medrese olabileceği ihtimalini akla getirir.

Kaynakça: Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri, I, Ankara 1969.